Πρότυπο διάλυµα φωσφορικών, 1 mg/L PO₄, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 256949
Διαθέσιμο

Για ελέγχους της ακρίβειας στους προσδιορισµούς φωσφορικών (φωσφόρου)