Κυψελίδα συνεχούς ροής, 1 cm x 1 cm, 450 µL, από γυαλί χαλαζία

Αρ. προϊόντος: LZV510
Διαθέσιμο

Για εφαρµογές συνεχούς ροής σε συνδυασµό µε µονάδες Sipper.