Σετ αντιδραστηρίων για το διοξείδιο του πυριτίου, εύρος µέτρησης 1-100 mg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος: 2429600
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του διοξειδίου του πυριτίου, µε τη µέθοδο Silicomolybdate. Για δείγµα 10 mL: συσκ. των 100.