Σετ αντιδραστηρίων διοξειδίου του χλωρίου, εύρος µέτρησης 0,04-5,00 mg/L ClO₂

Αρ. προϊόντος: 2770900
Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισµό διοξειδίου του χλωρίου, µε τη µέθοδο DPD/γλυκίνης. Για δείγµα 10 mL.