Αντιδραστήρια χρωµίου, φακελάκια µε σκόνη, εύρος µέτρησης 0,010-0,700 mg/L Cr (VI)

Αρ. προϊόντος: 1271099
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του χρωµίου, εξασθενούς και ολικού. Για δείγµα 10 mL.