Σετ αντιδραστηρίων αργιλίου, φακελάκια µε σκόνη, εύρος µέτρησης 0,008-0,800 mg/L Al

Αρ. προϊόντος: 2242000
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του χαλκού, µε τη µέθοδο του δικιγχονινικού οξέος. 100 τεστ.