Σετ αντιδραστηρίων µέτρησης Κυανιούχων,σε φακελάκια 0.002-0.240mg/L CN⁻

Αρ. προϊόντος: 2242800
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Κυανιούχων µέθοδος Pyridine-Pyrazalone. Για 25mL δείγµα.