Αυτόµατοι τιτλοδότες Titralab

Η σειρά τιτλοδοτών Titralab 1000 παρέχουν αυτόµατη ανάλυση και καλύπτουν τόσο την Ποτενσιοµετρική τιτλοδότηση (AT1000 Series) και την Karl Fischer (KF1000 Series), µε προεγκατεστηµένες µεθόδους οι οποίες παρέχουν γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσµατα, µε εύκολο χειρισµό επιτρέποντας την λειτουργία του από οποιανδήποτε στο εργαστήριο παρέχοντα υψηλής ακρίβειας αποτελέσµατα και επαναλήψιµες τιτλοδοτήσεις.

Η σειρά Titralab 1000 αποπτελείται από δδύο στοιχεία: Το πακέτο εφαρµογών και τον τιτλοδότη (AT1000 ή KF1000). Ο τιτλοδότης παρέχεται συναρµολογηµένος και γρήγορη έναρξη λειτουργίας, και το πακέτο εφαρµογών περιέχει ότι απαιτείται για έναρξηξ λειτουργίας του χωρίς την απαίτηση πολύπλοκου προγραµµατισµού

Με την παροχή αυτόµατων τιτλοδοτήσεων που µειώνουν την πολυπλοκότητα των δοκιµών, η σειρά Titralab 1000 αυξάνει την εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα και εξαλείφει την ερµηνεία χειριστή που συνδέονται συνήθως µε χειροκίνητη τιτλοδότηση
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50