Αναγωγικός παράγοντας για σετ αντιδραστηρίων για νερό λέβητα

Αρ. προϊόντος: LCW250
Διαθέσιμο

Για συγκεντρώσεις 0,05-1,0 mg/L DEHA