Αντιδραστήρια µέτρησης φαινολών σε φακελάκια

Αρ. προϊόντος: 87299
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Φαινολών , 0.002-0.200 mg/l. 100/συσκ.
Για τον προσδιορισµό φανολών µε την µέθοδο 4-Aminoantipyrine Method. Hach µέθοδος 8047. Συσκευασία των 100.