Σετ αντιδραστηρίων σκληρότητας, χρωµατοµετρική µέθοδος καλµαγίτη

Αρ. προϊόντος: 2319900
Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισµό της σκληρότητας, εύρος µέτρησης 0,05-4,00 mg/L Ca ως CaCO3/0,05-4,00 mg/L Mg ως CaCO3. 100 τεστ