Λογισµικό εφαρµογής για ανάλυση πόσιµου νερού

Αρ. προϊόντος: LZV941
Διαθέσιμο

Το λογισµικό εφαρµογής του πόσιµου νερού είναι µια συλλογή όλων των µεθόδων που αφορούν την ανάλυση του πόσιµου νερού. Αυτό το λογισµικό επιτρέπει την εκτέλεση µεµονωµένων παραµέτρων χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίου µέσω αυτοαπορρόφησης σε διάφορα µήκη κύµατος. Νιτρικά (αυτοαπορρόφηση), οργανικό φορτίο (SAC), Χρωµατισµός / οργανικό φορτίο (SAC)