Σετ αντιδραστηρίων κοβαλτίου / νικελίου

Αρ. προϊόντος: 2651600
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Για τον προσδιορισµό του κοβαλτίου, εύρος µέτρησης 0,01-2,00 mg/L Co και του νικελίου, εύρος µέτρησης 0,006-1,000 mg/L Ni, µε τη µέθοδο PAN. Για δείγµα 10 mL.