Υγρό µέσο προσδιορισµού MPN

Υγρό µέσο προσδιορισµού MPN
Για τη διεξαγωγή της µεθόδου του πλέον πιθανού αριθµού (MPN) για την εκτίµηση του αριθµού των βιώσιµων µικροβιολογικών οργανισµών σε ένα υπόστρωµα δείγµατος, χρησιµοποιείται το υγρό µέσο MPN της Hach. Το υγρό MPN της Hach παρέχεται σε εύχρηστα γυάλινα σωληνάρια, συσκευασµένα ξεχωριστά.
 

Φίλτρα εγγράφου

Φίλτρο Απαλοιφή