Χρωµατοµετρικός αναλυτής χλωρίου CL17sc

Έχετε ανάγκη από αξιόπιστη ανάλυση χλωρίου σε πραγµατικό χρόνο για να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία απολύµανσης που πραγµατοποιείτε ή να υποβάλλετε αναφορές στις ρυθµιστικές αρχές;
Ο χρωµατοµετρικός αναλυτής χλωρίου CL17sc της Hach χρησιµοποιεί χρωµατοµετρική µέθοδο µε τη χηµική ένωση DPD, για συνεχή παρακολούθηση του νερού για ελεύθερο ή ολικό χλώριο. O CL17sc λειτουργεί χωρίς επιτήρηση για 30 ηµέρες και συµµορφώνεται µε τον κανονισµό 40 CFR 141.74 κατά EPA των Ηνωµένων Πολιτειών. Η µηνιαία τακτική συντήρηση του CL17sc µπορεί να γίνεται µέσα σε λίγα λεπτά και περιλαµβάνει την αλλαγή αντιδραστηρίων και τον καθαρισµό της χρωµατοµετρικής κυψελίδας. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία, ενώ οι οδηγίες στην οθόνη για όλες τις ενέργειες τακτικής συντήρησης σάς επιτρέπουν να αισθάνεστε βέβαιοι ότι εκτελέσατε την εργασία σωστά χωρίς να παραλείψετε βασικά βήµατα.

Αναζητάτε µια λύση αξιόπιστη για ένα µεγάλο εύρος συνθηκών δείγµατος;
Η µέθοδος ανάλυσης του CL17sc δεν επηρεάζεται από αλλαγές στη συγκέντρωση χλωρίου, στο pH του δείγµατος, στη θερµοκρασία, στη ροή ή την πίεση. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη µέτρηση µε πιο περιορισµένες παρεµβάσεις του χειριστή σε σχέση µε άλλες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην αγορά σήµερα.

Ξοδεύετε πολύ χρόνο στην αντιµετώπιση προβληµάτων µε τον αναλυτή χλωρίου που χρησιµοποιείτε τώρα;
Ο CL17sc είναι εξοπλισµένος µε ένα ολοκληρωµένο σετ διαγνωστικών λειτουργιών που σας βοηθά να αποφύγετε τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Με ενσωµατωµένο µετρητή ροής, λυχνία κατάστασης τριών χρωµάτων, ενδείξεις κύκλου µέτρησης, παράθυρο χρωµατόµετρου και µενού διαγνωστικού ελέγχου επί της οθόνης, θα ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για τον προσδιορισµό και την επίλυση ζητηµάτων όταν αυτά ανακύπτουν.

Έχετε ανάγκη από έναν online αναλυτή που µπορεί επιπλέον να µετρά το υπερµαγγανικό κάλιο;
Ο CL17sc είναι κατάλληλος και για υπολειµµατικές µετρήσεις υπερµαγγανικού καλίου. Εργαστηριακές µελέτες και µελέτες πεδίου καταδεικνύουν τις αναλυτικές δυνατότητες του αναλυτή στον καθορισµό της συγκέντρωσης του υπερµαγγανικού καλίου στο νερό και επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί µια ισχυρή λύση και ένα καλό εργαλείο για τον έλεγχο των απαιτητικών διεργασιών επεξεργασίας νερού (µεταβλητή ποιότητα και απαιτούµενη ποσότητα νερού).
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50