Κιτ δοκιµών οργάνου

Τα κιτ οργάνων δοκιµών βασίζονται είτε στο πολυπαραµετρικό φορητό χρωµατόµετρο DR 900 είτε στο φορητό φασµατοφωτόµετρο DR 1900 της Hach. Επιλεγµένα κιτ περιλαµβάνουν επίσης τον ψηφιακό τιτλοδοτη της Hach, το µετρητή pH POCKET PRO ή/και το µετρητή HQ40D (διαλελυµένου οξυγόνου, αγωγιµότητας, ORP κ.λπ.). Τα κιτ οργάνων είναι χρήσιµα για πολλαπλές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων του πόσιµου νερού και των λυµάτων, καθώς και για βιοµηχανικές εφαρµογές, όπως νερό λεβήτων και ψύξης.
Η Hach διαθέτει επίσης κιτ οργάνων δοκιµών ειδικά για κάθε εφαρµογή, όπως το κιτ υδρορωγµάτωσης - ειδικά σχεδιασµένο για εφαρµογές δοκιµών νερού υδραυλικής ρωγµάτωσης, συµπεριλαµβανοµένου του µικροβιολογικού διαγνωστικού ελέγχου. Τα κιτ οργάνων δοκιµών περιλαµβάνουν αντιδραστήρια, τις απαιτούµενες συσκευές και γυάλινο εξοπλισµό και το όργανο - όλα σε ένα ανθεκτικό βαλιτσάκι µεταφοράς.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50