Ανταλλακτική λυχνία δευτερίου (UV) για το DR5000 µε ΔΩΡΕΑΝ επίθεµα φίλτρου προστασίας από τη σκόνη

Αρ. προϊόντος: 2986000
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το κιτ περιλαµβάνει ανταλλακτική λυχνία (A23792) και ΔΩΡΕΑΝ επίθεµα φίλτρου προστασίας από τη σκόνη (A23766). Για προληπτική συντήρηση, το επίθεµα φίλτρου προστασίας από τη σκόνη θα πρέπει να αλλάζει όταν εγκαθίσταται νέα λυχνία.