Κιτ δευτερογενούς προτύπου αντιδραστηρίου Όζοντος SpecCheck, 0-0,75 mg/L O₃

Αρ. προϊόντος: 2708000
Διαθέσιμο

Στερεά, έτοιµα για χρήση πρότυπα αντιδραστήρια σε µορφή γέλης (σετ 4 φιαλιδίων), για επαλήθευση οργάνων στο εργαστήριο και στο πεδίο.