Καλώδιο RS232 για εργαστηριακά όργανα sensION+, µε προσαρµογέα USB

Καλώδιο RS232 για εργαστηριακά όργανα sensION+, µε προσαρµογέα USB
Αρ. προϊόντος: LZW9135USB.99
Διαθέσιμο

Καλώδιο RS 232 για σύνδεση µεταξύ των εργαστηριακών οργάνων sensION+ και του Η/Υ, µε βύσµα 9-ακίδων και προσαρµογέα USB.
Καλώδιο RS232 µε προσαρµογέα USB για εργαστηριακά όργανα sensION™+.