Μετρητής Pocket Pro+ Multi 1 για Αγωγιµ./TDS/αλατ. µε ανταλλακτικό αισθητήρα

Μετρητής Pocket Pro+ Multi 1 για Αγωγιµ./TDS/αλατ. µε ανταλλακτικό αισθητήρα
Αρ. προϊόντος: 9532700
Διαθέσιμο