Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH Sension+ 5202 πληρωµένο µε υγρό, µε βιδωτό καπάκι S7 για γενική χρήση. Μεγάλη, ηµισφαιρική γυάλινη µεµβράνη, εξαιρετικά ανθεκτική και ταχείας απόκρισης.

Αρ. προϊόντος: LZW5202.97.0002
Διαθέσιμο

Ηλεκτρόδιο pH µε υγρό ηλεκτρολύτη (επαναπληρώσιµο) µε κεραµικό διάφραγµα. Γυάλινο σώµα. Εύρος µετρήσεων pH 0-12, 0 έως 80 ºC. Βιδωτό καπάκι S7.
Αυτό το ηλεκτρόδιο pH είναι κατάλληλο για υδατικά µέσα εν γένει. Ταχεία απόκριση που οφείλεται στη µεγάλη, ηµισφαιρική µεµβράνη pH.

  • Ταχεία απόκριση που οφείλεται στη µεγάλη, ηµισφαιρική µεµβράνη pH.