Πρότυπο διάλυµα pH, pH 9,23 (500 mL)

Αρ. προϊόντος: S11M010
Διαθέσιμο

Τεχνικό ρυθµιστικό διάλυµα (DIN 19267). Ιχνηλάσιµο κατά NIST.