Ρυθµιστικό διάλυµα pH, pH 4,01 (500 mL)

Αρ. προϊόντος: 1222349
Διαθέσιμο

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Ποιοτικό ρυθµιστικό διάλυµα, άχρωµο. Ιχνηλάσιµο κατά NIST. Το pH είναι 4,01 ± 0,02 στους 25 °C.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging