Ρυθµιστικό διάλυµα pH, pH 10,00 (500 mL)

Αρ. προϊόντος: 1222149
Διαθέσιμο

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Ποιοτικό ρυθµιστικό διάλυµα, χωρίς χρωµατική κωδικοποίηση. Ιχνηλάσιµο κατά NIST. Το pH είναι 10,00 ± 0,02 στους 25 °C.
Για τυποποίηση του µετρητή pH. Άχρωµο διάλυµα. Το pH είναι ± 0,02 στους 25 °C.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging