Πρότυπο pH IUPAC, pH 7,413

Αρ. προϊόντος: S11M005
Διαθέσιμο

Certified Standards offering full and internationally recognised traceability!

Πιστοποιηµένο ρυθµιστικό διάλυµα, ιχνηλάσιµο στα πρότυπα υλικά αναφοράς (CRM). Χάρη σε µια ειδική τεχνική φύλαξης, το σφραγισµένο πρότυπο είναι σταθερό για αρκετά χρόνια.

  • Accredited Calibration Laboratory
  • Fully Traceable standards
  • Totally reliable packaging
  • GLP Right from the start and every day
  • Proven Traceability