Πρότυπο pH IUPAC, pH 12,45

Αρ. προϊόντος: S11M008
Διαθέσιμο

Certified Standards offering full and internationally recognised traceability!

Πιστοποιηµένο ρυθµιστικό διάλυµα, ιχνηλάσιµο στα πρότυπα υλικά αναφοράς (CRM).

  • Accredited Calibration Laboratory
  • Fully Traceable standards
  • Totally reliable packaging
  • GLP Right from the start and every day
  • Proven Traceability