Πρότυπο pH IUPAC, pH 1,679

Αρ. προϊόντος: S11M001
Διαθέσιμο

Certified Standards offering full and internationally recognised traceability!

Πιστοποιηµένο ρυθµιστικό διάλυµα, ιχνηλάσιµο στα πρότυπα υλικά αναφοράς (CRM). Το σφραγισµένο πρότυπο είναι σταθερό για αρκετά χρόνια.

  • Accredited Calibration Laboratory
  • Fully Traceable standards
  • Totally reliable packaging
  • GLP Right from the start and every day
  • Proven Traceability