Ρυθµιστικό διάλυµα pH 7,00, πιστοπ., φιάλη 250 ml, µε κίτρινη ετικέτα

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Ρυθµιστικό διάλυµα pH 7,00, πιστοπ., φιάλη 250 ml, µε κίτρινη ετικέτα
Αρ. προϊόντος: LZW9464.97

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Ρυθµιστικό διάλυµα µε pH 7,00, µε πιστοποιητικό ανάλυσης, φιάλη 250 mL, µε κίτρινη ετικέτα
Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα pH µε πιστοποιητικό ανάλυσης, διάλυµα µε pH 7,00. Φιάλη 250 mL.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging