Μονάδα Peltier για το DR5000

Αρ. προϊόντος: LZV513
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Μονάδα ελέγχου θερµοκρασίας: Ιδανική για αναλύσεις που απαιτούν σταθερή, καθορισµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία υδατικών δειγµάτων διατηρείται σταθερή εντός ±0,5 °C στο εύρος 15 έως 50 °C.