Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) νατρίου (Na⁺) Intellical ISENa381, καλώδιο 3 µέτρων

Αρ. προϊόντος: ISENA38103
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το Intellical ISENa381 είναι ένα ψηφιακό, συνδυαστικό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο νατρίου (ISE) ORP/RedOx µε επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο αναφοράς διπλού συνδέσµου και ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το ηλεκτρόδιο µετρά τη συγκέντρωση νατρίου σε δείγµατα νερού. Με τον αισθητήρα περιλαµβάνεται µια φιάλη 59 mL µε διάλυµα πλήρωσης ηλεκτροδίου 0,02 M NH4Cl. Η εργαστηριακή έκδοση αυτού του ISE διαθέτει προστασία από τους κραδασµούς, χάρη στο πλαστικό σώµα Zeonor. Ο αισθητήρας Intellical ISENa381 διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων και προορίζεται για εργαστηριακή χρήση. Το ISENa381 είναι ιδανικό για µέτρηση των συγκεντρώσεων νατρίου σε υγρά απόβλητα, πόσιµο νερό και γενικές εφαρµογές ποιότητας νερού.

  • Παρέχει γρήγορη, σταθερή απόκριση ακριβείας
  • Κορυφαία ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Ειδοποιείται ο χρήστης όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Μπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης