Ηλεκτρόδιο τύπου Intellical Standard pH gel , 3m

Αρ. προϊόντος: PHC10103
Διαθέσιμο

Συµβατικό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH µε µη επαναπληρώσιµo ηλεκτρόδιο αναφοράς διπλού συνδέσµου, πληρωµένο µε gel και µε ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας, για ψηφιακό µετρητή. καλώδιο 3 m. Προορίζεται για εργαστηριακή χρήση.

  • Γρήγορη, σταθερή απόκριση σε εφαρµογές υγρών αποβλήτων
  • Τα ψηφιακά ηλεκτρόδια παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεω
  • Τα ψηφιακά ηλεκτρόδια ειδοποιούν το χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Τα ηλεκτρόδια µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης.