Κυψελίδα αγωγιµότητας πεδίου 4 πόλων από γραφίτη Intellical CDC401, καλώδιο 5 µέτρων

Αρ. προϊόντος: CDC40105
Διαθέσιμο

Το Intellical CDC401 είναι µια ψηφιακή κυψελίδα αγωγιµότητας 4 πόλων από γραφίτη µε αισθητήρα θερµοκρασίας. Αυτή η ανθεκτική έκδοση CDC401 είναι κατασκευασµένη µε σώµα από ανοξείδωτο χάλυβα που διασφαλίζει επαρκές βάρος στον αισθητήρα για εύκολο εξωτερικό χειρισµό. Το τµήµα ανίχνευσης προστατεύεται από κάλυµµα και η σύνδεση εξασφαλίζεται από ένα ανθεκτικό και ορατό κίτρινο καλώδιο στο οποίο µπορείτε να κουµπώσετε δείκτες βάθους (προαιρετικά εξαρτήµατα), καθιστώντας τα ανθεκτικά µοντέλα CDC401 ειδικά σχεδιασµένα για χρήση στο πεδίο. Η ανθεκτική έκδοση CDC401 διατίθεται µε καλώδιο 5, 10, 15 ή 30 µέτρων. Το ανθεκτικό CDC401 είναι ιδανικό για τη µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, της αλατότητας, της ειδικής αντίστασης ή των ολικών διαλελυµένων στερεών (TDS) σε κάθε τύπο εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ποτάµια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, δεξαµενές, λίµνες, θάλασσες, µονάδες υγρών αποβλήτων, πηγαία ύδατα, δεξαµενές πόσιµου νερού για σκοπούς διαδικασιών ποιότητας νερού, περιβαλλοντικών διαδικασιών και διαδικασιών επεξεργασίας.

  • Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετρήσουν µε αξιοπιστία την αγωγιµότητα στις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες αγωγιµότητας Intellical CDC401 ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες αγωγιµότητας Intellical CDC401 µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης
  • Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες αγωγιµότητας Intellical CDC401 είναι αδιάβροχοι σε βάθος έως και 30 µέτρων για 24 ώρες (κατηγορία IP68)