Φορητοί µετρητές HQD

Το απόλυτο σύστηµα οργάνου/αισθητηρίου που προσφέρει ευελιξία και ευκολία χρήσης µε εναλλάξιµα αισθητήρια. Ιδανικό για µονάδες µε πολλαπλούς χρήστες και ανάγκες δοκιµών.
Όλοι οι µετρητές HQD διαθέτουν ένα εξελιγµένο αλλά συγχρόνως απλό περιβάλλον εργασίας χρήστη, που δεν χρειάζεται εγχειρίδια ή εκπαίδευση για να χρησιµοποιηθεί. Οι µετρητές HQD συνδέονται µε τα έξυπνα αισθητήρια Intellical και αναγνωρίζουν αυτόµατα την παράµετρο της δοκιµής, το ιστορικό βαθµονόµησης και τις ρυθµίσεις της µεθόδου, προκειµένου να ελαχιστοποιούνται τα σφάλµατα και ο χρόνος ρύθµισης. Ο ανθεκτικός φορητός µετρητής και τα προαιρετικά ανθεκτικά αισθητήρια είναι σχεδιασµένα ώστε να αντέχουν χρήση ετών στο πεδίο.

Επιλέξτε από 4 µοντέλα, στα οποία περιλαµβάνεται η έκδοση δύο καναλιών HQ40D και η έκδοση ενός καναλιού HQ30D. Αυτοί οι πολυπαραµετρικοί µετρητές παρέχουν την απόλυτη ευελιξία στις µετρήσεις - εξαλείφουν την ανάγκη για πολλαπλούς µετρητές.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50