Ογκοµετρική φιάλη, Digesdahl

Αρ. προϊόντος: 2312542

Ειδικά σχεδιασµένη γυάλινη ογκοµετρική φιάλη µε επίπεδο πυθµένα για χρήση µε τη συσκευή χώνευσης Digesdahl της Hach. Κάθε φιάλη είναι βαθµονοµηµένη ξεχωριστά µε µια σήµανση των 100 mL (να περιέχει).