Χρωµατόµετρο Pocket Colorimeter II

Το νέο φωτόµετρο Pocket Colorimeter II είναι πραγµατικά ένα όργανο που πάει παντού. Είναι ελαφρύ, λειτουργεί µε µπαταρία και είναι κατάλληλο για εκτεταµένη εργασία στο πεδίο ή για γρήγορη επιτόπια παρακολούθηση συνεχούς µέτρησης. Με τα πρακτικά τεστ της Hach ή της µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αξιόπιστες µετρήσεις σε δύο εύρη τιµών, για πολλές σηµαντικές παραµέτρους.
Χάρη στην οθόνη µε οπισθοφωτισµό και τις µεγάλες ενδείξεις, µπορείτε να λαµβάνετε ευανάγνωστες ενδείξεις ακόµα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

• Φορητό φωτόµετρο µίας παραµέτρου που πάει παντού
• Τροφοδοσία: λειτουργεί µε µπαταρίες για 2000 τεστ το ανώτερο
• Εργοστασιακά προγραµµατισµένο
• Αδιάβροχο, ελαφρύ, ανθεκτικό
• Φωτιζόµενη οθόνη, καταγραφή δεδοµένων, ανάκληση
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50