Μανοµετρική συσκευή µέτρησης BOD, BODTrak™II

  • Επισκόπηση
Απλοποιήστε την ανάλυση BOD µε τη BOD TRAK II, τη µανοµετρική συσκευή BOD. Μπορείτε να επιτύχετε αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε αυτά της µεθόδου αραίωσης, µόνο σε δύο ή τρεις ηµέρες. Χρησιµοποιήστε αυτά τα αποτελέσµατα για έλεγχο συνεχών µετρήσεων ή ως συµπλήρωµα της µεθόδου αραίωσης. Η BOD TRAK II αποτελεί ανακατασκευασµένη εκδοχή της αρχικής συσκευής BOD TRAK της Hach. Οι βελτιώσεις στο παλιό σύστηµα περιλαµβάνουν σφραγίσεις φιαλών χωρίς γράσο, µεγαλύτερη γραφική οθόνη, βελτιωµένο έλεγχο ανάµειξης και θερµοκρασίας, µικρότερο αποτύπωµα, βελτιωµένες διαδικασίες µε εκτεταµένες επιλογές, ένα αυτοενεργοποιούµενο τροφοδοτικό και προστατευτικά πλέγµατα φιαλών για την αποτροπή αναποδογυρίσµατος των φιαλών.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50