Πρότυπα αγωγιµότητας

Τα ρυθµιστικά διαλύµατα βαθµονόµησης της Hach είναι διαθέσιµα σε µια ποικιλία χρωµατικά κωδικοποιηµένων και άχρωµων διαλυµάτων, από µεγάλα δοχεία των 20 L έως φιαλίδια µίας χρήσης των 15 mL. Είναι επίσης διαθέσιµα σε βολική µορφή SINGLET και σε φακελάκια σκόνης µίας δόσης, για ανάλυση στο σηµείο µέτρησης. Τα SINGLETS και τα φακελάκια σκόνης διασφαλίζουν ότι το διάλυµα είναι φρέσκο και εξαλείφουν την πιθανότητα επιµόλυνσης. Όλα τα ρυθµιστικά διαλύµατα είναι ιχνηλάσιµα κατά NIST και µε ακρίβεια έως και pH ±0,02 στους 25°C.

Για ζωτικής σηµασίας εφαρµογές, διατίθεται η σειρά ρυθµιστικών διαλυµάτων pH RADIOMETER µε ακρίβεια έως και pH ±0,010 στους 25°C. Κάθε ρυθµιστικό διάλυµα παρέχεται σε ένα αεροστεγώς κλεισµένο κυλινδρικό δοχείο και συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50