Ρυθµιστικά διαλύµατα pH

Τα ρυθµιστικά διαλύµατα pH βαθµονόµησης της Hach είναι διαθέσιµα σε µια ποικιλία χρωµατικά κωδικοποιηµένων ή άχρωµων διαλυµάτων, σε διαφορετικούς τύπους συσκευασίας και µεγέθη από 15 mL έως και 20 L. Τα ρυθµιστικά διαλύµατα pH είναι επίσης διαθέσιµα σε πρακτικά φακελάκια µίας χρήσης (Singlet) και σε φακελάκια µε σκόνη µίας δόσης για αναλύσεις στο σηµείο µέτρησης και στο πεδίο, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το διάλυµα είναι φρέσκο, εξαλείφοντας την πιθανότητα επιµόλυνσης. Όλα τα ρυθµιστικά διαλύµατα pH της Hach είναι ιχνηλάσιµα κατά NIST για βέλτιστη βαθµονόµηση των ηλεκτροδίων pH µε ακρίβεια ±0,02 pH στους 25 °C. Για όλα τα ρυθµιστικά διαλύµατα της Hach, είναι διαθέσιµο ένα συγκεκριµένο πιστοποιητικό ανάλυσης για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com: Μενού Υποστήριξη/Service, Πιστοποιητικό ανάλυσης, µε χρήση του κωδικού αριθµού προϊόντος και του αριθµού παρτίδας.

Για ζωτικής σηµασίας εφαρµογές και ανάγκες µετρολογίας, η Hach παρέχει πρότυπα ρυθµιστικά διαλύµατα pH IUPAC µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας από το διαπιστευµένο εργαστήριό µας (www.hach.com/coa). Το πιστοποιητικό αναφέρει την ακριβή τιµή ρυθµιστικού διαλύµατος pH µε σχετική εκτεταµένη αβεβαιότητα (k=2). Τα ρυθµιστικά διαλύµατα pH είναι ιχνηλάσιµα στην κλίµακα pH κατά IUPAC/NIST. Παρέχουν µοναδική εκτεταµένη διάρκεια ζωής, χάρη στη συσκευασία αλουµινίου κορυφαίας ποιότητας.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50