Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-150 mg/L O2

Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-150 mg/L O2
Αρ. προϊόντος: LCI500
Διαθέσιμο

Ακριβείς συγκεντρώσεις της εγκεκριµένης από τα πρότυπα ISO φόρµουλας

Εξαιρετικά ακριβές

Εκ των προτέρων δοσοµετρηµένο και έτοιµο για χρήση

Χωρίς επαφή µε τοξικούς παράγοντες

Υπηρεσία απόρριψης/ανακύκλωσης

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση: Ναι
Αριθµός δοκιµών : 24 τεστ, ένα τυφλό
Εύρος µέτρησης : 0 - 150 mg/L O2
Ηµεροµηνία Λήξης : 24 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής
Κατηγορία: LCK
Όνοµα µεθόδου : ISO 15705
  Διχρωµικά
Παράµετρος : COD
Περιγραφή : Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο
Πρότυπη µέθοδος : ISO 15705
Συνθήκες Αποθήκευσης: 15 - 25 °C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)