Σετ αντιδραστηρίων ελεύθερου χλωρίου, για τη συσκευή ανάλυσης χλωρίου CL17

Αρ. προϊόντος: 2557000
Διαθέσιμο

Εύρος µέτρησης 0,02 - 2,00 mg/L Cl2