Φακελάκια µε ρυθµιστικό διάλυµα θρεπτικού µέσου για το BOD, µέγεθος 0,5 mL για 300 mL νερού αραίωσης

Αρ. προϊόντος: 1416066
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια για BOD (Βιοχηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο)

Για προετοιµασία νερού αραίωσης του BOD. Έτοιµα για άµεση χρήση. Κάθε φακέλακι επαρκεί για την προετοιµασία 300 mL νερού αραίωσης.