Προσαρµογέας AC/DC για τα DR2800 και DR3800, 100 - 240 V

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Προσαρµογέας AC/DC για τα DR2800 και DR3800, 100 - 240 V
Αρ. προϊόντος: LZV610

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.