Προσαρµογέας AC/DC για τα DR2800 και DR3800, 100 - 240 V

Αρ. προϊόντος: LZV610
Διαθέσιμο