Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του καλίου, 8,00 N, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 28249
Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισµό του χαλκού, εύρος µέτρησης 0,1-8,0 mg/l Cu, και της σκληρότητας, µε τη µέθοδο της τιτλοδότησης και της τιτλοδότησης µε προχοΐδα.
Για ρύθµιση του pH κατά τον προσδιορισµό του ασβεστίου µε τιτλοδότηση EDTA. Μέθοδοι Hach 8222 (προχοΐδα) και 8204 (Ψηφιακή συσκευή τιτλοδότησης). Φιάλη 500 mL.