Κυψελίδα συνεχούς ροής, 50 mm, ορθογώνια, από γυαλί χαλαζία, 1 τµχ.

Αρ. προϊόντος: LZV649

Προαιρετικά εξαρτήµατα για φασµατοφωτόµετρα/φασµατικές µετρήσεις υγρών που παρέχουν τη δυνατότητα µέτρησης pour-through.