Πρότυπο διάλυµα χλωριούχου νατρίου, 1990 µS/cm

Αρ. προϊόντος: 210542
Διαθέσιμο

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

995 mg/L TDS, 1000 mg/L NaCl. Για αισθητήρια αγωγιµότητας.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging