Πρότυπο διάλυµα χλωριούχου νατρίου, 18000 µS/cm (NIST)

Αρ. προϊόντος: 2307442
Διαθέσιμο

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

10246 mg/L NaCl. Για αισθητήρια αγωγιµότητας.
Κατάλληλα επίσης για τυποποίηση συσκευών αγωγιµότητας, µS/cm (µmhos/cm).

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging