Πρότυπο διάλυµα χλωριούχου νατρίου, 180 µS/cm (NIST)

Αρ. προϊόντος: 2307542
Διαθέσιμο

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

85,47 mg/L NaCl. Για ηλεκτρόδια αγωγιµότητας.
Κατάλληλα επίσης για τυποποίηση συσκευών αγωγιµότητας, 180 µS/cm (µmhos/cm). 100 mL

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging