Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας 147 µS/cm, µε πιστοποιητικό

Αρ. προϊόντος: LZW9700.99
Διαθέσιμο

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας 147 µS/cm, µε πιστοποιητικό ανάλυσης, φιάλη 250 mL.

  • Wide selection of concentrations
    and package sizes
  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio
  • Reliable packaging