Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 1000 µS/cm, NaCl, 50 mL

Αρ. προϊόντος: 1440026
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 1000 µS/cm ±10 µS/cm στους 25°C, 491 mg/L ±2,5 mg/L ως χλωριούχο νάτριο (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), φιάλη αναπλήρωσης των 50 mL.

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία